Improbasen

Kids in Jazz
Barnas Jazzhus


Om oss
Kontakt
Lenker
"These are my friends in Norway!

I played the saxophone with them in Norway and I made friends with them thru Jazz. We went to Japanese Sushi restaurant, Opera house and so on. I had a lot of fun.

They are having concerts now and I saw picture of them.(Tora took) so I wanna meet them and I miss their music. I take great pride in playing with them indeed. Thank you for your compliment. I can't wait to meet them!"

-Momoka Kaneko, Yokohama


Intensivert samarbeid med Ski kommune og Norsk Jazzforum

Mye tyder på at det blir gjort et politisk vedtak om at Improbasen skal få driftsmidler fra Ski kommune gjennom et samarbeid med kulturskolen f.o.m. skoleåret 2012/2013. Vi har i dag vært i et møte hos Norsk Jazzforum, der vi har framlagt disse planene.Bjørn Morten Kjærnes, som er kulturskolerektor i Ski, la fram en oversikt over finansieringsmodellen.
Administrasjonen i NJF, med daglig leder Tore Flesjø i spissen, stilte seg bak forslaget, og vil arbeide for at man får på plass en finansieringsløsning der flere aktører bidrar. Dette betyr at prosjektet vår får helt andre vilkår og mye større nedslagsfelt i tiden framover.

 

 

Improbasen
Besøksadresse:
Bergljots vei 15, Keyserløkka, Oslo
Postadresse:
c/o Østnorsk Jazzsenter, Pb. 4774 Sofienberg, 0506 OSLO