Improbasen

Kids in Jazz
Barnas Jazzhus


Om oss
Kontakt
Lenker
"These are my friends in Norway!

I played the saxophone with them in Norway and I made friends with them thru Jazz. We went to Japanese Sushi restaurant, Opera house and so on. I had a lot of fun.

They are having concerts now and I saw picture of them.(Tora took) so I wanna meet them and I miss their music. I take great pride in playing with them indeed. Thank you for your compliment. I can't wait to meet them!"

-Momoka Kaneko, Yokohama


Tunge fagmiljøer støtter Improbasen

 

  

 

Våren 2009 gjorde vi en henvendelse til store deler av det norske fagmiljøet, der vi redegjør for virksomheten på Kråkstad. Responsen er overveldende og entydig. Aktører med så forskjellig innfallsvinkel som Jazzlinja ved NTNU, Norsk Jazzform, Kongsberg Jazzfestival og Nasjonal Jazzscene ønsker tiltaket velkommen.

 

Jazzlinja i Trondheim har landets eldste og største utdanning på feltet med stipendprogrammer på doktorgradsnivå, og har nærmest kultstatus i miljøet. Erling Aksdal skriver i sin uttalelse "Systematisk trening av unge improvisasjonsmusikere er altså en nasjonal mangelvare. Det er dette som gjør senteret på Kråkstad så unikt. For vår virksomhet vil en styrking av dette tilbudet bety en ny æra i norsk improvisasjonsmusikerutdanning, og vi stiller oss gjerne til disposisjon i den grad vi kan, både faglig og politisk".

 

Vi har vært i et meget interessant møte med Norsk Jazzforum som har åpnet for å innlemme Improbasen i medlemsmassen, og ønsker å bidra til videreutviklingen av senteret på Kråkstad. Les hele uttalelsen fra Erling Aksdal ved Jazzlinja i Trondheim, Vidar Bråthen i Norsk Jazzforum, Pål Fidjestøl ved Kongsberg Jazzfestival.

 

 

Improbasen
Besøksadresse:
Bergljots vei 15, Keyserløkka, Oslo
Postadresse:
c/o Østnorsk Jazzsenter, Pb. 4774 Sofienberg, 0506 OSLO