Improbasen

Kids in Jazz
Barnas Jazzhus


Om oss
Kontakt
Lenker
"These are my friends in Norway!

I played the saxophone with them in Norway and I made friends with them thru Jazz. We went to Japanese Sushi restaurant, Opera house and so on. I had a lot of fun.

They are having concerts now and I saw picture of them.(Tora took) so I wanna meet them and I miss their music. I take great pride in playing with them indeed. Thank you for your compliment. I can't wait to meet them!"

-Momoka Kaneko, Yokohama


Interessant møte ved Norges Musikkhøgskole

I midten av oktober fikk vi en hyggelig henvendelse fra førsteamanuensis Bjørg Julsrud Bjøntegaard ved Norges Musikkhøgskole. Hun har ansvaret for å koordinere instrumentaldidaktikken på ca. 20 instrumenter innenfor klassisk og improvisert musikk.

Her er det en stab på ca. 25 lærere som arbeider med instrumentaldidaktikk og praksis for ca. 45 studenter. De ville gjerne høre mer om Improbasen, og inviterte til et møte for å bli kjent med vår metodiske innfallsvinkel, og diskutere mulighetene for et seminar for studenter og lærere.

Dette er et svært gledelig initiativ som harmonerer meget godt med vårt ønske om å diskutere våre erfaringer med andre fagmiljøer.

Vi presenterte konseptet vårt, og fremførte til stor begeistring smakebiter med en av våre elever.

Det var svært interessant å diskutere dette med en så lydhør og reflektert forsamling. I tillegg til metodiske og didaktiske spørsmål, kom det fram meget viktige synspunkter på den generelle instrumental-/musikkopplæringen på grunnplanet. Dette vil bli utdypet i en forlengelse av denne artikkelen.

 

 

Improbasen
Besøksadresse:
Bergljots vei 15, Keyserløkka, Oslo
Postadresse:
c/o Østnorsk Jazzsenter, Pb. 4774 Sofienberg, 0506 OSLO