Improbasen

Barnas Jazzhus
Kids in Jazz
Barnas Jazzorkester


Om oss
Lydklipp
Kontakt
Lenker

"These are my friends in Norway!

I played the saxophone with them in Norway and I made friends with them thru Jazz. We went to Japanese Sushi restaurant, Opera house and so on. I had a lot of fun.

They are having concerts now and I saw picture of them.(Tora took) so I wanna meet them and I miss their music. I take great pride in playing with them indeed. Thank you for your compliment. I can't wait to meet them!"

-Momoka Kaneko, Yokohama


Vellykket seminar i Stavanger

22-24. april hadde vi et vellykket seminar i regi av Stavanger Kulturskole. Seminaret kom i stand på initiativ fra skolens entusiastiske jazzlærer Morten Askildsen, og andre dyktige kolleger.Askildsen hadde lagt opp et meget interessant program, inspirert av de erfaringene Improbasen har gjort i Sverige.


a
Først hadde vi en presentasjon av metodikken for interesserte kolleger ved kulturskolen og jazzstudenter fra Universitetet. Her inngikk også live-undervisning av nybegynnere, som igjen var en meget spennende erfaring, med utrolige prestasjoner av to elever fra Våland skole.Deretter delte vi kulturskolens elever inn i grupper, ledet av skolens eget personale.Resultatene er svært gode, nivået er imponerende, og det er åpenbart at det jobbes godt i fagmiljøene i Stavanger.Vi er meget fornøyd med å være i gang med et slikt samarbeid i Rogaland. Vi har hatt mange prosjekter her tidligere, og vi har en del elever vi ønsker å følge opp. Forutsetningene er svært gode, med de tette båndene mellom fagmiljøene i Bjergsted og kvalitetsbevisste Stavanger Jazzforum.
Dette ble også en viktig oppkjøring til det spennende samarbeidet med Maijazz som starter i neste uke, og allerede på søndag startet de første forberedelsene, med både gamle og nye bekjentskaper.
 

 

Improbasen